Genel Hüküm ve Koşulları

Genel Hüküm ve Koşulları

Hallo Deutschschule GmbH

Kayıt
Kaydınız ile Hallo Deutschschule’nin Genel Hüküm ve Koşullarını kabul etmiş olursunuz. Almanca kursu için kurs kayıtları sadece yazılı olarak kabul edilir. Kayıt yasal olarak geçerlidir ve rezerve edilen Almanca kursu için ödeme yapmanızı gerektirir. 6 aylık aboneliklerde, ücretin tamamının bir defada ödenmemesi durumunda, bağlayıcı nitelikte bir ödeme sözleşmesi imzalanmalıdır. Aboneliklerin aylık taksitler halinde ödenmesi durumunda, depozito sadece son aydaki kurs ücretinden düşülecek ve hiçbir zaman önceden geri talep edilemeyecektir. Devam eden kurstaki mevcut öğrenciler için kurs yerleri, ancak öğrencilerin kursun üçüncü haftasının (yoğun) sonuna kadar, kursun beşinci haftasının (yarı yoğun) sonuna kadar yazılı olarak kayıt yaptırması durumunda garanti edilebilir veya kursun on ikinci haftasının sonunda (Cumartesi) kurs başlamadan önce (bu aynı zamanda 3. ay veya 6 aylık aboneliği olan öğrenciler için de geçerlidir). İstisnai durumlarda, tüm dahili öğrencilerin takip kursu için zamanında kaydolmaları koşuluyla, zamanında kaydınızın iptal edilebileceğini lütfen unutmayın. Eğitim KDV‘sizdir.

Kayıt Silme

Katılımcı, rezervasyon yaptırdığı Almanca kursunu, kurs başlangıcından 5 takvim günü öncesine kadar ek ücret ödemeden yazılı olarak iptal edebilir. Geç iptal durumunda, katılımcı kurs ücretinin tamamını ödemek zorundadır. Hallo Deutschschule, devamsızlığın, devamsızlığın başlangıcından en az 5 gün önce bildirilmiş olması koşuluyla, devam edilmeyen kurs haftaları için bir kupon vermekten mutluluk duyar. Almanca kursu sırasında bir kesinti olması durumunda, katılımcının geri ödeme alma hakkı yoktur, ancak Hallo Deutschschule, kesintinin en az 5 gün önce sekreterliğe yazılı olarak bildirilmesi şartıyla ve kesinti 1 haftadan fazla(intensive-yoğun kursta), 2 haftadan fazla( semi intensive-yarı yoğun kursta) ve 3 haftadan fazla(Samstag- Cumartesi kursunda) olmamak şartıyla burada da bir kupon düzenlemeye isteklidir. Hallo Deutschschule, ilk kursun süresi boyunca yeni müşteriler için herhangi bir kredi notu VERMEZ. Cumartesi kursları için, en az iki kere arka arkaya Cumartesi devamsızlık yapılacaksa bu bildirilmek zorundadır. Öğrenci, hastalık nedeniyle Almanca kursuna katılamazsa, katılımcıya sağlık sertifikası ibrazından sonra katılmayan Almanca dersleri için bir kupon verilecektir. Bu kupon başka kişilere devredilemez. Kuponlar veya krediler nakit olarak ödenmeyecektir. Doktor raporu ibraz edilmedikçe, katılmayan bireysel kurs günleri için kredi notu düzenlenmeyecektir. Kuponlar sekreterlikten alınabilir ve sadece tüm kurslara kayıtta(tüm kurs süresince) kullanılabilir. Kuponlar/krediler özel ders, ders materyali ve benzerleri için kullanılamaz. Katılımcılar, kayıt sırasında bilinen veya öngörülebilen tıbbi, özel veya mesleki sorunlar veya değişiklikler nedeniyle katılamazsa, Hallo Deutschschule, bir kredi verilmeden kurs ücretinin tamamının ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.(müşteriler, kişisel planlama belirsizliği durumunda, örneğin önceki hastalıklar, hamilelik, bir iş teklifi olasılığı, vize vb. her durumda kendisi sorumludur).
Bitirme Sertifikaları ve Onaylar
Bir dil seviyesini başarıyla tamamlayan her kurs katılımcısı, talep üzerine Hallo Deutschschule’den bir sertifika alacaktır. Bir seviyenin bir kısmının tamamlanmasının ardından veya yetersiz performans durumunda, talep üzerine bir kursa katılım onayı verilecektir.
Okul Tarafından Ders İptali / Uygulama imkansızlığı
Bir ders için çok az kayıt varsa, Hallo Deutschschule dersi iptal edebilir. Bu durumda katılımcıya ödediği tutar iade edilir. Kısa sürede acil bir durum (örneğin kurs hocasının hastalanması) ve dolayısıyla okulun sorumlu olduğu bir sebepten ötürü planlı bir ders gerçekleşemezse, boş yere gelen kurs katılımcılarının tazminatı bir dersin masraflarının tazmini ile sınırlıdır. Kişi başı maksimum 50 CHF‘dır. Mücbir sebep hallerinde (grev, afet, salgın hastalık, pandemi vb.) kurs ücreti iade edilmez. Mücbir sebeplerden kaynaklanan arızanın sona ermesinden sonra kursa devam edilir. Kesintiden sonra kursa devam etmenin mümkün olmadığı belgelerle kanıtlanabilirse kredi notu ile telafi edilir.
Fiyatlar
İnternette ve kurs programında belirtilen fiyatlar bağlayıcıdır. Kurs materyali kurs fiyatına dahil değildir. Sınıflarda C2 kursları yer alıyorsa, kısmi seviye başına fiyat 600 CHF’dir ve kesintiler için kredi verilmeyecektir. Birkaç indirim biriktirilemez.

Fatura

Kaydınızı aldıktan sonra Hallo Deutschschule’den bir fatura alacaksınız. Bu, Almanca kursu başlamadan önce ödenmelidir. Kurs belgeleri kurs fiyatına dahil değildir ve resepsiyondan alınabilir ve ücreti orada ödenmelidir.
Taksitli Ödemeler
Taksitli ödemeler sadece 6 aylık abonelikler için kabul edilmektedir. Ancak, tüm ücretin 300 CHF tutarındaki kısmı depozito olarak ve 30 CHF kayıt ücreti ilk taksit ile birlikte ödenmelidir.
Kurs Tekrarı
Her katılımcı dilerse bir Almanca kursunu tekrar edebilir. Katılımcı, son 4 ay içinde Hallo Deutschschule’deki kursun tamamına (tüm kurs süresi) zaten katılmışsa ve kurs süresinin tamamı için kayıt yaptırmışsa (Tekrar kursu sırasında hiçbir tatil veya kesinti kaydedilemez), kursun yalnızca %50’sini ödemek zorundadır. ). Devam eden 6 aylık veya 3 aylık abonelik sırasında tekrar mümkündür, ancak 6 aylık veya 3 aylık abonelik kesintiye uğrar ve tekrar kursunun bitişinden sonra devam eder. Mevcut 6 aylık veya 3 aylık aboneliklerde tekrar yapılması durumunda indirimsiz normal kurs ücretinin %50’si ödenmelidir. Aynı anda iki yoğun kursa katılan katılımcılar, ikinci yoğun kursta standart %50 indirimden zaten yararlandıkları için kurs tekrarı durumunda indirim almazlar.
Sınıf Başına Katılımcı

Minimum katılımcı sayısı altı, maksimum katılımcı sayısı on dörttür.

Değişiklikler
Kurs programında değişiklik yapma ve fiyat ayarlaması yapma hakkımız saklıdır.
Sigorta
Hallo Deutschschule hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kaza sigortası katılımcıya aittir.
Yargı yeri

İsviçre hukuku geçerlidir. Yargı yeri Zürih’tir.
Zürih, Şubat 2022